مسعود تقویان
مدیریت مجموعه

آیدین بیات

آیدین بیات
کارشناس seo و مدیریت فنی سایت

حیدری
کارشناس ساخت و بازسازی املاک